Friss adatkezelési tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk. További információk
Kötszerek

Termékek

ALÁTÉTEK (24)
Memóriahabos termékek (19)
Kedvezmények (4)
Pelenka-> (137)
!! Pelenka Akciók !! (19)
Kórházi csomagok (9)
Kötszerek (32)
Popsitörlő, nedves törlőkendő (13)
Baba-Mama termékek (28)
Inkontinencia termékek-> (370)
Wellness termékek-> (21)
Higiénia-> (20)
Mozgásterápiás eszközök-> (46)
BEURER termékek (1)
BÖRZE-> (27)
Gyógy- és bio papucsok-> (4)
Talpbetétek (54)
Rögzítők, bandázsok-> (19)
ALKALOMRA (14)
        

Márkák

------

Közösség

----------

Hírlevél

Email:

Kedvezmények

INGYEN SZÁLLÍTÁSI NAP - nálunk is 2020-ban minden hónap első hétfőjén ingyen szállítunk/postázunk minden 9.999 Ft-ot meghaladó rendelést!
Ingyenes szállítás

OTP egészségpénztár tagoknak 5% kedvezmény:
5% minden termék árából
(A szállítási és a postaköltségre nem vonatkozik)
-----------

általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek letölthető PDF formátumban:

 • PelenkaOnline ÁSZF

  A dokumentum megtekintéséhez ADOBE READER alkalmazás szükséges, amely letölthető a következő linkről:

 • http://www.adobe.com/reader

 • ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  A jelen Általános Szerzodési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PROGI-MED Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság (székhelye: 1047, Budapest, Károlyi István utca 5. adószáma: 24266833-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-998780 a továbbiakban: Szolgáltató) és a PROGI- MED Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevo Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

  1. A Szolgáltató adatai:

  - Székhely és levelezési cím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5.

  - Üzlet, bemutatóterem, Ügyfélszolgálat és ügyintézés helyszíne: lásd 1.1 pont

  - Telefonszám: 06-30-832-77-03

  - Képviselo: Nagyné Usztinov Judit ügyvezeto

  - Adószám: 24266833-2-41

  - Cégjegyzékszám: 01-09-998780

  - Bankszámlaszám: OTP Bank 11704007-20267526

  - Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 03437-0001

  - E-mail: pelenkaonline@gmail.com

  - Honlap: www.pelenkaonline.hu

  1.1   Ügyfélszolgálat elérhetosége:

  - Ügyfélszolgálati iroda helye: 1042, Budapest, Petofi utca 22

  - Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Változó, elore egyeztetett idopontban állunk ügyfeleink rendelkezésére

  - Telefon: 06 (30) 832 77 03

  - Internet cím: www.pelenkaonline.hu

  - E-mail: pelenkaonline@gmail.com

  2. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerzodés létrejötte

  2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által fenntartott www.pelenkaonline.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) muködtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra.

  A Webáruházban történo vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. Törvény, a 2013 évi V.törvény (PTK) és a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szabályozza.   A rendelet elérheto a következo helyen: https://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf

  2.2. A Webáruházban történo vásárlás elektronikus, telefonon, emialben, postai úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

  2.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezonek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

  2.4. A megrendelés leadása még nem minosül szerzodésnek. A szerzodés a teljesítéssel (az áru megvásárlásával) jön létre. A szerzodés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható, vagy a Weboldalon, vagy elektronikus levélben. Az áru megvásárlásával létrejött szerzodés a Felek között magyar nyelven írásba foglalt szerzodésnek minosül. A szerzodéseket a Szolgáltató iktatja, és a szerzodés létrejöttének évét követo ötödik év december 31-ig megorzi.

  3. Regisztráció

  3.1. A regisztráció a Weboldal fooldalán található „Regisztráció” menüpont alatt történhet az alábbi (kötelezo) adatok megadásával:

  - személyes adatok:

  ·         E-mail cím

  ·         Választott jelszó

  ·         Jelszó megerosítése

  ·         Vezetéknév

  ·         Keresztnév

  ·         Település

  ·         Irányítószám

  ·         Közterület és házszám

  ·         Telefonszám #1 (nem kötelezo)

  ·         Fax (nem kötelezo)

  - szállítási adatok:

  ·         Szállítási név/Cégnév

  ·         Település

  ·         Irányítószám

  ·         Közterület és házszám

  ·         Értesítési telefonszám (nem kötelezo)

  - számlázási adatok:

  ·         Név

  ·         Település

  ·         Irányítószám

  ·         Közterület és házszám

  ·         Adószám, ha a vásárló rendelkezik adószámmal.

  A regisztráció a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található visszaigazolással válik érvényessé.

  3.2. A regisztráció során a Szolgáltató egyéb, az Ügyfél fogyasztói szokásaira irányuló, illetve marketingkérdéseket is feltesz. Ezen kérdések megválaszolása nem kötelezo, a regisztrációnak nem feltétele. Azonban a kérdések megválaszolásával az Ügyfél egyértelmuen hozzájárul ezen adatainak piackutatási, üzletszerzési célra történo felhasználásához. Ezen hozzájárulását az Ügyfél bármikor visszavonhatja a Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben vagy postai úton.

  3.3. A regisztráció során megadott adatok helyességéért és valódiságáért az Ügyfél felel. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezetheto szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltatót nem terheli felelosség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetové válik. A megadott adatok - így a hibásan megadott adatok is - bejelentkezés után bármikor módosíthatók az „Adataim” menüpont alatt.  Amennyiben már leadott megrendeléssel kapcsolatban kíván az Ügyfél adatot módosítani, úgy azt elektronikus levélben teheti meg a rendelés leadását követo munkanap reggel 8:00 óráig. Az ebbol adódó késedelmes teljesítésért a Szolgáltató nem felel.

  3.4. A Szolgáltató garantálja, hogy az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatokat harmadik személy részére nem adja át, azokat a vevoi és rendelési adatok, szerzodések nyilvántartásán, számlázáson, illetve a 3.2. pont szerinti piackutatáson, üzletszerzésen kívül más célra nem használja fel. Elobbiek alól kivételt képez a szállítmányozó cégnek a szállítás teljesítéséhez szükséges ügyféladatok (szállítási név, cím, értesítési telefonszám) átadása, az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató jogosult az Ügyfelek kiszolgáláshoz igénybevett alvállalkozók részére a feltétlenül szükséges személyes adatok átadására, azzal a megkötéssel, hogy az alvállalkozókkal kötött szerzodésekben is biztosítják az adatok védelmét. Az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul.

  3.5. A nem aktív regisztrációkat az utolsó belépéstol számított 365 nap után Szolgáltató törli.

  3.6. A Szolgáltató jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a már regisztrált Ügyfél regisztrációját törölni.

  3.7. A Webáruházba való regisztrációval az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A regisztráció során megadott adatok kezelése során a Szolgáltató a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérol szóló 1995. évi CXIX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerint jár el.

  4. A szerzodés tárgya

  4.1. A szerzodés tárgyát a Webáruházban eladásra kínált termékek képezik.  A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzoi, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékrol a leírtakon túl további információra van szüksége az Ügyfélnek, elektronikus levélben, telefonon érdeklodhet a Szolgáltatónál.

  4.2. A Weboldalon szereplo képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín) eltérhetnek.

  4.2. Az adott termék vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

  4.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Webáruházban található termékek árainak módosítására. A módosított ár a Weboldalon/Webáruházban való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben az ármódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés elott kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Webáruházban feltüntetett ártól.

  Amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és az Ügyfél ezen hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történo teljesítést. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.

  5. A megrendelés

  5.1. Bár a Webáruházat bárki látogathatja, megrendelést csak regisztrált ügyfél adhat (lásd jelen ÁSZF 3. pontja). A megrendelés a Szolgáltató az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található „Megrendelésed fogadtuk” („Fogadott e-mail”) válik érvényessé. Amennyiben a visszajelzés 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, akkor Felek bárminemu kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszunik. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezetheto szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel.

  5.2. A „Rendelés visszaigazolás” e-mail tartalmazza a kiszállítás várható idopontját, valamint a fizetendo végösszeget. Ebben az e-mailben értesül a Vevo az esetleges kedvezmények jóváírásáról,  ekkor van lehetosége még leellenorizni számlázás elott a számlázási-, szállítási címét. A „Rendelés visszaigazolás” e-mail legkésobb a kiszállítás várható idopontját megelozo napon kerül kiküldésre.

  5.3. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzodési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezonek ismeri el.

  5.4. A megrendelés pontos technikai részletei a Weboldalon a „Rendelés és Szállítás” menüpont alatt található „A megrendelés menete”bekezdésben olvasható.

  6. Fizetési feltételek

  6.1. A Szolgáltató a következo fizetési módokat biztosítja a rendelést leadó Ügyfélnek:

  - utánvétel: fizetés készpénzben a szállítmányozó képviselojének a megrendelt termék átvételekor;

  - banki átutalás: a Szolgáltató által küldött rendelés-visszaigazolásban ill. az ehhez kapcsolódó Díjbekéro-ben megadott összeget kell elore, a megrendelt termék kiszállításának megkezdése elott, átutalni a Szolgáltató bankszámlájára (jelen ÁSZF 1. pont).

  - személyesen a bemutatóteremben (jelen ÁSZF 1.pont).

  A fizetési módot az Ügyfélnek kell megadnia a rendelés folyamán.

  6.2. A vásárlásról szóló számlát a Szolgáltató minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi meg az Ügyfélnek. Amennyiben egyszerre több csomag kerül kiszállításra ugyanazon megrendelés keretében, a Szolgáltató egyértelmuen jelzi, hogy a számla melyik csomagban található.

  7. Szállítási feltételek

  7.1. A megrendelt termékek kiszállításának határideje utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történo jóváírástól számított 10 munkanap.

  7.2. Több rendelés leadása esetén lehetoség van azon rendelések egy szállításba történo összevonására, amelyek kiszállítása még nem kezdodött meg. A rendelések összevonását az Ügyfél elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól, az érintett rendelések azonosítószámát megjelölve. A rendelések azonosítószámát a Szolgáltató által küldött visszaigazolások tartalmazzák. Az összevonásra vonatkozó kérés beérkezését követoen a Szolgáltató elektronikus levélben jelzi, hogy van-e még lehetoség a rendelések összevonására.

  7.3. A kiszállítás díja bruttó 1.400 Ft (1.102 Ft + ÁFA) az Ügyfelet terheli.

   

  7.4. -

   

  7.5. A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelt termékek bruttó vételárát, kiszállítás módját, a kiszállítás bruttó díját és pontos helyét.

  7.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás díjainak módosítására. A módosított díj a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben a díjmódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés elott kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett díjtól.

  7.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot más szállítmányozó igénybevételére, azonban a visszaigazolt kiszállítási díjaktól csak az Ügyfél javára térhet el.

  7.8. Szolgáltató sikertelen kézbesítés esetén a kiszállítás meghiúsulását követoen e-mailben értesíti Ügyfelet a sikertelenség tényérol. Egyeztetést követoen ismételten, díjmentesen, Szolgáltató által meghatározott idopontban megkísérli az újbóli kézbesítést. A megismételt kiszállítás csak egyetlen esetben díjmentes.

   

  8. Elállás joga, módja, következményei

  8.1. A távollevok között kötött szerzodésekrol szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a értelmében az Ügyfél a szerzodéstol  tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Az Ügyfél az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az idopontig nem kapta meg az 5.1 pont szerinti visszaigazolást, ennek kézhezvételétol számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított tizenkét hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha az 5.1 pont szerinti visszaigazolás kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától számított tizenkét hónapon belül kerül sor, ettol az idoponttól számított tizennégy nap elteltéig az Ügyfél akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétol, illetve a szerzodéskötés napjától számított tizenkét hónapból kevesebb, mint tizennégy nap van hátra. Elállási jogát az Ügyfél a Szolgáltatónak küldött nyilatkozattal és azzal egyidejuleg a termék 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelo visszaküldésével gyakorolhatja.

  8.2. Amennyiben az Ügyfél gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által a termékért kifizetett összeget a termék 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelo kézhezvételét követoen haladéktalanul, de legkésobb tizennény napon belül visszatéríteni. Az Ügyfél részére visszafizetendo összegbol Szolgáltató jogosult az általa átvállalt szállítási költséget és adminisztrációs költségeket levonni, és megtartani. Az összeg visszatérítése az Ügyfél által megadott bankszámlára történo utalással vagy postai úton történik. Az Ügyfél által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történo késedelem miatt a Szolgáltatót felelosség nem terheli.

  8.3. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél a terméket postai úton vagy futárszolgálatta  vagy személyesen juttathatja vissza a Szolgáltatóhoz. Visszaküldés címe: Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, a visszaküldés költségeit a Szolgáltató nem vállalja át.

  Visszaküldés címe: Progi-MED Kft, 1042, Budapest, Petofi utca 22.

  A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszeru használatából eredo kárának megtérítését.

  8.4. Az elállási jog gyakorlása estén az Ügyfélnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

  9. Garancia, szavatosság

  9.1. Mivel a Webáruházban forgalmazott termékek nem minosülnek tartós fogyasztási cikknek, ezért ezekre a Szolgáltató sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal.

  9.2. A kézbesített termékek mennyiségi és minoségi megfeleloségét az Ügyfélnek az átvételt igazoló dokumentum aláírása elott ellenoriznie kell. Nem megfelelosség esetén az Ügyfél megtagadhatja a termék(ek) átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.

  9.3. Amennyiben a termék(ek) átvételét követoen, de nyolc munkanapon belül derül ki, hogy a termék vagy egy része nem megfelelo minoségu, úgy az Ügyfél kérheti a hibás termék kicserélését. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol a termékek leírásában erre a Szolgáltató figyelmeztet. A csere iránti igényét az Ügyfélnek elektronikus levélben kell jeleznie a Szolgáltató felé. Az ilyen jellegu csere az Ügyfél számára semmilyen többletköltséggel nem jár. Kivételt képez ez alól a hibás termék visszajuttatása Szolgáltatóhoz. Ennek a költsége az Ügyfelet terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszeru használatából eredo kárának megtérítését.

  10. Jogérvényesítési lehetoségek

  10.1. Panaszügyintézés

  Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetoségeken terjesztheti elo:

  - Ügyfélszolgálati iroda helye: 1042, Budapest, Petofi utca 22

  - Telefon: 06 (30) 832 77 03

  - Internet cím: www.pelenkaonline.hu

  - E-mail: pelenkaonline@gmail.com

  Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 10.1. pont szerinti elérhetoségeken terjesztheti elo.

  A panaszokat a Szolgáltató azonnal, de legkésobb 14 napon belül kivizsgálja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzokönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Ügyfélnek átadja vagy megküldi emialben.

  10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetoségek

  Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendezodik, az alábbi jogérvényesítési lehetoségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

  ·         Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérheto. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 14 napon belül írásban válaszol.

  ·         Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követoen a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

  ·         Békélteto testület. A termékek minoségével, biztonságosságával és a termékfelelosségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzodés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett muködo békélteto testületnél.

  A Budapesti Békélteto Testület elérhetoségei:

  - 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

  - Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

  - E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  - Fax: 06 (1) 488 21 86

  - Telefon: 06 (1) 488 21 31

  Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

  11. Vegyes rendelkezések

  11.1. A Szolgáltató által muködtetett Weboldal és Webáruház használata során az Ügyfél felelossége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkezo bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelos.

  11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerzodési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés elott kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerzodési Feltételektol.

  11.3. Jelen Általános Szerzodési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi 5. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek kijelentik, hogy szerzodéses kapcsolatukból fakadó esetleges vitáik során elsodlegesen békésen kívánnak eljárni. Békés úton nem rendezheto viták esetére Felek kikötik a Budapesti, illetve ennek hatásköri hiánya esetén a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

  Budapest, 2011. május 23., Módosítva: 2012. augusztus 26, 2014.április 1, 2014. június 12. 2016.január 1. 2020 Január 6.

   

   

   

     Tovább...